Samenwerking theatermaker Archell Thompson

Per 1 april 2019 start het SDG1 programma. Een landelijk programma om inzicht te krijgen in de stappen die nodig zijn om armoede in Nederland voor 2030 te halveren. Deze doelstelling maakt onderdeel uit van de duurzame ontwikkel agenda van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDGs).  

Jongeren worden actief betrokken in het SDG1 programma omdat zij het recht hebben om hun mening te geven over zaken die hen aangaan (volgens het Kinderrechtenverdrag). Daarnaast versterkt het betrekken van kinderen en jongeren hun verbondenheid met de samenleving en draagt participatie bij aan een positief zelfbeeld: belangrijke bouwstenen om het patroon van armoede te doorbreken. Omdat in de stad Rotterdam één op de vier kinderen in armoede opgroeit, wordt het Jongerenparticipatie traject in deze stad opgestart.

Theatermaker Archell Thompson
Het Jongerenparticipatie traject wordt ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met de Rotterdamse theatermaker Archell Thompson, verbonden aan het Huis van Asporaat. Archell is geboren op Curaçao en op zijn 21e naar Nederland verhuisd. Hij heeft een verhaal, maar durfde daar nooit eerder over te vertellen, vanwege het taboe en het oordeel van andere mensen. Tijdens zijn jeugd was hij slachtoffer van kindermishandeling en naar mate hij ouder werd, begon hij zich steeds meer in het criminele circuit te bewegen om zijn status te vergroten. Na de moord op zijn vader, door Archell zijn zwager, begonnen zijn opvoeding en de slachtofferrol die Archell hierin innam steeds meer zichtbaar te worden.

Na talloze onsuccesvolle therapiesessies trad hij buiten zijn comfort zone en besloot hij met zijn levensverhaal, genoemd De Naakte Antilliaan, de planken op te gaan. Voor Archell was de periode van De Naakte Antilliaan een ontsnapping, van zijn hoofd naar zijn hart. Deze ervaring wilt hij met iedereen delen, omdat het hem de kans heeft gegeven een ander pad te kiezen.

Zebrapad
Als kind voelde Archell zich niet veilig thuis, maar kon dat nergens uiten. Zeker niet bij zijn ouders, omdat juist zij oorzaak waren van die onveilige thuissituatie. Met deze herinneringen uit zijn verleden heeft Archell de methodiek Zebrapad ontworpen. Op een zebrapad ben je namelijk veilig, omdat het verkeer zal moeten stoppen om jou voorrang te geven. Met deze gedachte wordt de methode uitgevoerd; alle randzaken worden even stopgezet, zodat de deelnemer de onverdeelde aandacht krijgt voor zijn of haar verhaal.De kracht van Zebrapad is creëren van een veilige omgeving, zodat deelnemers zich kwetsbaar durven en kunnen opstellen.

Het Verwey- Jonker instituut deed in 2018 onderzoek naar de gevolgen van kindermishandeling. Hieruit bleek dat in de helft van alle gezinnen sprake is van armoede, werkeloosheid en alcoholmisbruik (47%). Gezien het verband tussen armoede en kindermishandeling is Archell Thompson gevraagd om het Zebrapad spel toe te spitsen op armoede. Dit met als doel om op een laagdrempelige manier armoede bespreekbaar te maken, de juiste hulp en ondersteuning te bieden en kinderen een nieuw perspectief mee te geven.

Poverty Escape
Archell Thompson ontwikkelde het simulatiespel “Poverty Escape” om bewustzijn te creëren voor het leven in armoede. Het spel wordt gespeeld in groepsverband waarbij de deelnemers gedurende drie uur in een huis wonen. De deelnemers krijgen ieder een eigen karakter en opdracht uitgereikt. Gedurende de opdracht krijgen de deelnemers te maken met situaties die verbonden zijn aan het leven in armoede. De acceptgiro’s komen binnen, er zijn deurwaarders, je wordt van het kastje naar de muur wordt gestuurd door de hulpverlening. Als je de rekeningen niet kunt betalen, word je uit je huis gezet. De ervaring leert dat deelnemers zich erg inleven. Ze worden onzeker en doen dingen die ze normaal niet zouden doen. Gestolen spullen kopen, of frauderen. Enkel en alleen om te overleven. Het spel is gebaseerd op praktijksituaties van ervaringsdeskundigen.

Op verzoek van de SDG1 Alliantie heeft Archell Thompson het spel ontwikkeld voor middelbare scholieren. Om hen vroegtijdig mee te geven wat de effecten zijn van het leven in armoede, en het belang van een stabiele financiële situatie.

Project Mindset
In project Mindset worden vijf jongeren vanaf 18 jaar intensief begeleid (tweewekelijkse sessies, lezingen, werkbezoeken, gezamenlijk lezen van literatuur). De doelstelling van de deelnemers is om naast hun reguliere dagactiviteiten, een project of initiatief te ontplooien waarmee ze gezamenlijk binnen een jaar € 10.000 verdienen. Als onderdeel van dit project krijgen ze een opdracht mee dat gericht is op het verkrijgen van inzicht in het voorkomen en oplossen van armoede, gericht op de doelgroep 16+. De uitkomsten van het project moeten kunnen worden meegenomen in de Roadmap 2020- 2030.

Circa 300 kinderen/ jongeren (10% van het totaal aantal kinderen/ jongeren in armoede in de stad Rotterdam) krijgt door deelname aan het Jongerenparticipatie traject een stem in de SDG1 agenda. 

↓ Eddy, Dylan & Auxilio van Project Mindset 2019

Deel dit verhaal

Deel dit bericht

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten