Marjolijn van Gerven benoemd tot Coördinator SDG1

Tijd tikt om VN doel te halen

Landelijke coördinator armoedebestrijding ziet oplossing in sociale innovatie

Rotterdam, 6 maart 2019 – Het is doel 1 van de VN-agenda met duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s): de komende tien jaar extreme armoede in de wereld uitroeien. Voor Nederland betekent dat concreet het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in armoede leven (600.000 huishoudens), minstens tot de helft terug te brengen tegen 2030. Marjolijn van Gerven die onlangs is aangesteld om de regie te voeren over doel 1 ‘armoedebestrijding’, heeft een concreet actieplan ontwikkeld waarin zij vooral een oplossing ziet in sociale innovatie.

Hiervoor heeft ze inmiddels drie programma’s ontwikkeld met professionals, maar ook met kinderen die op dit moment in armoede leven. Het is de bedoeling om te komen tot een integrale armoede-aanpak voor heel Nederland. “Als we nu starten met het samenstellen van concrete maatregelen, kunnen we SDG 1 nog halen”, aldus Van Gerven.

De landelijke coördinator is al een tijd persoonlijk verbonden aan de doelen die gesteld zijn voor armoede in Nederland. Om invulling te kunnen geven aan de ‘Roadmap’ voor SDG 1 in de periode van 2020 – 2030 heeft ze drie programma’s ontwikkeld. Zo heeft ze een alliantie gevormd voor het uitwisselen van kennis en het afstemmen van verschillende agenda’s op het gebied van armoedebestrijding. “Ik ben heel trots en blij dat al een groot aantal prominente personen heeft toegezegd mee te willen werken aan deze alliantie. Zo zijn Nicola Jägers van het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en Majone Steketee, directeur van het Verwey- Jonker Instituut kopstukken binnen dit domein”, aldus Van Gerven.

Samen met nog zo’n 20 vertegenwoordigers vormen zij een denktank rondom het sociale ontwerpvraagstuk: ‘Hoe bereiken we samen 50% minder armoede in 2030?’ De vijf bouwstenen van SDG1 (mobilisatie van middelen, solide beleidskaders, nationaal toepasbare sociale beschermingssystemen, gelijke rechten en versterken van weerbaarheid) vormen hierbij de basis.

Best practices uit verschillende sectoren
Binnen het tweede programma worden verschillende sectoren (o.a. overheid, wetenschap/onderwijs, creatieve sector en bedrijfsleven) uitgevraagd om ‘best practices’ te delen die inzicht verschaffen in kennis en oplossingen voor een versnelling tot halvering van de armoede in Nederland. Ook wordt vanuit het programma aangespoord om nieuwe ideeën te ontwikkelen in zogenaamde “challenges”. Hierbij is speciale aandacht voor toepassing van nieuwe technologieën en schaalbaarheid.

Zelfbeeld jongeren belangrijke bouwsteen
Aangezien kinderen t/m 12 jaar een bovengemiddeld risico hebben op armoede, betrekt Van Gerven in het derde programma jongeren actief. Dit doet ze in haar eigen stad Rotterdam, want daar groeit maar liefst 1 op de 4 kinderen op in armoede. Binnen dit jongerenparticipatietraject zijn, in samenwerking met theatermaker Archell Thompson, verschillende interactieve gespreksvormen ontwikkeld om armoede bespreekbaar te maken. Zo is er het Zebrapad-spel voor kinderen van 10-12 jaar en de Poverty Escape voor middelbare scholieren.

Van Gerven zegt hierover: “Jongeren hebben het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Dat staat expliciet in het Kinderrechtenverdrag. Ik geloof dat door het betrekken van kinderen hun verbondenheid bij de samenleving wordt versterkt en het bijdraagt aan een positief zelfbeeld. Dit is een van belangrijkste bouwstenen om armoede te doorbreken.” De bevindingen van dit programma zullen worden overlegd met onder andere het Speaking Minds programma van Defence for Children, zodat de uitkomsten goed vertaald kunnen worden in de aanpak voor 2020 – 2030.

Over de Sustainable Development Goals
In september 2015 hebben de regeringsleiders van de 193 lidstaten van de Verenigde Naties 17 Sustainable Development Goals (SDG’s of Duurzame ontwikkelingsdoelen) vastgelegd. De SDG’s hebben betrekking op de meest urgente problemen in de wereld, zoals ‘einde aan armoede’, ‘gelijkheid voor mannen en vrouwen’ en ‘duurzame en betaalbare energie’. De SDG’s maken deel uit van Resolutie 70/1 van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Nederland heeft zicht als lidstaat gecommitteerd aan het behalen van de SDG’s en vallen onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Voor meer informatie ga naar: www.sdg1nederland.nl

Deel dit bericht

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten